Dây chuyền thức ăn viênCông suất (1-75)HP
Năng suất (50-5.000) kg/mẻ
Tốc độ Vận hành tốc độ thấp nhưng hiệu quả cao, thời gian trộn ngắn (khoảng 3 đến 6 phút)
Tính ổn định Độ đồng đều cao, xuất liệu nhanh bằng khí nén
Ứng dụng Phù hợp cho các ngành chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản,...

dc-01

Dây chuyền

dc-02

Máy ép viên

dc-03

Máy nghiền

dc-04

Máy sấy

dc-05

Máy trộn