Công trình tiêu biểu

NHÀ KHO:

1. Chế tạo và lắp dựng nhà kho cho Công ty Cổ phần Hóa chất Công Nghiệp Tân Long; địa chỉ: huyện Lấp Vò, Đồng Tháp với diện tích (99 x 160) m = 15.840 m².

2. Chế tạo và lắp dựng nhà kho Việt Nguyên cho Công ty Lương thực Tiền Giang; địa chỉ: huyện Châu Thành, Tiền Giang với diện tích (80 x 144) m = 11.520 m².

3. Chế tạo và lắp dựng nhà kho cho Công ty Cổ phần Lương thực Hoàng Long; địa chỉ: huyện Lấp Vò, Đồng Tháp với diện tích (90 x 100) m = 9.000 m².

4. Chế tạo và lắp dựng nhà kho cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thịnh Phú An Giang; địa chỉ: huyện Tân Châu, An Giang với diện tích (49 x 150) m = 7.350 m².

5. Chế tạo và lắp dựng nhà kho cho Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Thanh; địa chỉ: huyện Châu Thành, Đồng Tháp với diện tích (66 x 106.8) m = 7.049 m².

6. Chế tạo và lắp dựng nhà kho cho Công ty TNHH Hiệp Tài; địa chỉ: huyện Thốt Nốt – thành phố Cần Thơ với diện tích (40 x 154) m = 6.160 m².

7. Chế tạo và lắp dựng nhà kho cho Công ty Cổ phần Phước Đạt; địa chỉ: huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp với diện tích (72 x 72) m = 5.184 m².

 

HỆ THỐNG XUẤT NHẬP GẠO, TỒN TRỮ VÀ BẢO QUẢN LÚA GẠO:

1. Chế tạo và lắp đặt trọn gói hệ thống nhập xuất gạo, hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 20.000 tấn cho Công ty TNHH Song Thuận; địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

2. Chế tạo và lắp đặt hệ thống nhập xuất gạo, hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 7.000 tấn cho Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Thanh; địa chỉ: huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

3. Chế tạo và lắp đặt hệ thống nhập xuất gạo, hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 6.500 tấn cho Công ty Cổ phần Chế Biến và Kinh Doanh Lương Thực Việt Thành; địa chỉ: huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

4. Chế tạo và lắp đặt trọn gói hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 5.640 tấn cho Công ty TNHH Việt Hưng; địa chỉ: huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

5. Chế tạo và lắp đặt trọn gói hệ thống nhập xuất gạo, hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 5.000 tấn cho Công ty TNHH Quốc Trung; địa chỉ: ấp Thới Hòa, xã Thới Thuận, H. Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

6. Chế tạo và lắp đặt hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 4.000 tấn cho Công ty TNHH Phước Thành 2; địa chỉ: huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

7. Chế tạo và lắp đặt hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 3.000 tấn cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thịnh Phú An Giang; địa chỉ: Long Châu, Tân Châu, An Giang.

8. Chế tạo và lắp đặt hệ thống nhập xuất gạo, hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 1.100 tấn cho Kho Tân Dương - Chi nhánh Tổng Công ty Lương thực miền Bắc.

 

HỆ THỐNG NHẬP XUẤT LÚA, GẠO:

1. Chế tạo và lắp đặt 4 hệ thống nhập xuất gạo 60 tấn/giờ cho Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long; địa chỉ: Lấp Vò - Đồng Tháp.

2. Chế tạo và lắp đặt 3 hệ thống nhập xuất lúa, gạo 60 tấn/giờ cho Công ty Cổ phần Ngọc MeKong; địa chỉ: thị trấn Mộc Hóa – tỉnh Long An.

 

MÁY MÓC, THIẾT BỊ KHÁC:

1. Chế tạo và lắp đặt trọn gói dây chuyền nghiền mì năng suất (8-10) tấn/giờ cho Công ty TNHH CHANGHAE tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

2. Chế tạo và lắp đặt trọn gói dây chuyền dây chuyền trộn bột thịt năng suất (18-20) tấn/giờ cho Công ty TNHH Chim Én tại tỉnh Bình Dương.