Công trình tiêu biểu

NHÀ KHO:

1. Chế tạo và lắp dựng nhà kho cho Công ty CP Hóa Chất Công Nghiệp Tân Long có địa chỉ tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp với diện tích (99x160)m = 15.840m2.

2. Chế tạo và lắp dựng nhà kho Việt Nguyên cho Cty Lương thực Tiền Giang có địa chỉ tại huyện Châu Thành, Tiền Giang với diện tích (80x144)m = 11.520m2.

3. Chế tạo và lắp dựng nhà kho cho Công ty Cổ phần Lương thực Hoàng Long có địa chỉ tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp với diện tích (90x100)m = 9.000 m2.

4. Chế tạo và lắp dựng nhà kho cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thịnh Phú An Giang có địa chỉ tại huyện Tân Châu, An Giang với diện tích (49x150)m = 7.350 m2.

5. Chế tạo và lắp dựng nhà kho cho Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Thanh có địa chỉ tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp với diện tích (66x106.8)m= 7.049 m2.

6. Chế tạo và lắp dựng nhà kho cho Công ty TNHH Hiệp Tài có địa chỉ tại huyện Thốt Nốt – thành phố Cần Thơ với diện tích (40x154)m = 6.160m2.

7. Chế tạo và lắp dựng nhà kho cho Công ty Cổ phần Phước Đạt có địa chỉ tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp với diện tích (72x72)m = 5.184 m2.

 

HỆ THỐNG XUẤT NHẬP GẠO, TỒN TRỮ VÀ BẢO QUẢN LÚA GẠO:

1. Chế tạo và lắp đặt trọn gói hệ thống nhập xuất gạo, hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 20.000 tấn (hai mươi ngàn tấn) cho Công ty TNHH Song Thuận có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

2. Chế tạo và lắp đặt hệ thống nhập xuất gạo, hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 7.000 tấn (bảy ngàn tấn) cho Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Thanh có địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

3. Chế tạo và lắp đặt hệ thống nhập xuất gạo, hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 6.500 tấn (sáu ngàn năm trăm tấn) cho Công ty Cổ phần Chế Biến và Kinh Doanh Lương Thực Việt Thành có địa chỉ tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

4. Chế tạo và lắp đặt trọn gói hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 5.640 tấn (năm ngàn sáu trăm bốn mươi tấn) cho Công ty TNHH Việt Hưng có địa chỉ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

5. Chế tạo và lắp đặt trọn gói hệ thống nhập xuất gạo, hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 5.000 tấn (năm ngàn tấn) cho Công ty TNHH Quốc Trung có địa chỉ tại ấp Thới Hòa, xã Thới Thuận, H. Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

6. Chế tạo và lắp đặt hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 4.000 tấn (bốn ngàn tấn) cho Công ty TNHH Phước Thành 2 có địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

7. Chế tạo và lắp đặt hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 3.000 tấn (ba ngàn tấn) cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thịnh Phú An Giang có địa chỉ tại Long Châu, Tân Châu, An Giang.

8. Chế tạo và lắp đặt hệ thống nhập xuất gạo, hệ thống tồn trữ và bảo quản lúa, gạo (Silo) có tổng sức chứa 1.100 tấn (một ngàn một trăm tấn) cho Kho Tân Dương - Chi nhánh Tổng Công ty Lương Thực Miền Bắc.

 

HỆ THỐNG NHẬP XUẤT LÚA, GẠO:

1. Chế tạo và lắp đặt hệ thống nhập xuất gạo cho Công ty Cổ phần Hóa Chất Công Nghiệp Tân Long có địa chỉ tại Lấp Vò - Đồng Tháp với tổng giá trị Hợp đồng là 5.958.269.680 đồng.

2. Chế tạo và lắp đặt hệ thống nhập xuất lúa gạo cho Công ty Cổ phần Ngọc MeKong có địa chỉ tại thị trấn Mộc Hóa – tỉnh Long An với tổng giá trị Hợp đồng là 3.165.115.800 đồng.

 

MÁY MÓC, THIẾT BỊ KHÁC:

1. Chế tạo và lắp đặt trọn gói dây chuyền nghiền mì năng suất (8-10) tấn/giờ cho Công ty TNHH CHANGHAE tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

2. Chế tạo và lắp đặt trọn gói dây chuyền dây chuyền trộn bột thịt năng suất (18-20) tấn/giờ cho Công ty TNHH Chim Én tại tỉnh Bình Dương.