Lịch sử hình thành và phát triển

  • Thành lập từ năm 1975 với tên gọi là Xí nghiệp Cơ khí 1-5, tiếp nhận từ Xưởng sửa chữa Công xa của chế độ Sài Gòn trước đây, tại cây số 2 Cần Đốt (quốc lộ 62 ngày nay).
  • Năm 1976 Xí nghiệp Cơ khí 1-5 chuyển về Bến Lức.
  • Năm 1981 đổi tên thành Nhà máy Cơ khí Long An.
  • Năm 1991 được tặng Huân chương lao động hạng 3 về thành tích nghiên cứu và sản xuất ra máy đánh bóng gạo.
  • Đến năm 2000 đổi tên thành Công ty Cơ khí Long An.
  • Năm 2006 công ty cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Long An.