Rice SiloCông suất (1-75)HP
Năng suất (50-5.000) kg/mẻ
Tốc độ Vận hành tốc độ thấp nhưng hiệu quả cao, thời gian trộn ngắn (khoảng 3 phút đến 6 phút)
Tính ổn định Độ đồng đều cao, xuất liệu nhanh bằng khí nén
Ứng dụng Phù hợp cho các ngành chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản,...

silo-01

Silo 1

silo-02

Silo 2

silo-03

Silo 3

silo-04

Silo 4

silo-05

Silo 5

silo-06

Silo 6

 

 

Dran Silo 
 
 
 
 

 

Silocam 01